Buitenplaats Koningsweg
Introductie

Introductie
Kamp koningsweg noord en zeven provinciën
Het op de veluwe gesitueerde Kamp Koningsweg Noord (KKN) en de Zeven Provinciën (ZP ) zijn twee van de voormalig militaire complexen die door de Dienst Landelijk Gebied verkregen zijn om ze in samenwerking met de Dienst Domeinen te herontwikkelen. De tijdens de Tweede Wereldoorlog gerealiseerde gebouwen zijn als ensemble een Rijksmonument. Een deel van de later toegevoegde bouwwerken alsmede het landschap van vóór de bouw van de complexen zijn ook van cultuurhistorische waarde. KKN en ZP liggen niet binnen de grenzen van Natura 2000, maar zijn wel volledig omgeven door dit gebied. De goede ontsluiting van de locatie door de nabij gelegen A12 en A50 vergroten de kansen voor een succesvolle herontwikkeling van de complexen.

Arnhem
Het unieke aan Arnhem is z’n fantastische ligging. Er is geen stad in Nederland, maar ook ver daarbuiten, waar een enorm natuurgebied zo prominent deel uitmaakt van de stad. Middels het Sonsbeekpark is de Veluwe als een wig in de stad tot aan het stadscentrum aanwezig. Deze ligging wordt echter lang niet ten volle benut. De structuur van de Arnhem is opgezet uit oost-west lopende lijnen. Opeenvolgend versnijden de Rijn, de spoorlijn, de Schelmseweg, de A12 en de Koningsweg de relatie van Arnhem met de Veluwe. Pas daarboven ligt Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het Sonsbeekpark ligt dus als vooruitgeschoven enclave van de Veluwe in de stad, maar tussen de weidse Veluwe en Arnhem in ligt een rommelige schemerzone en houdt de link van Arnhem met de Veluwe praktisch op bij de Schelmseweg, waarachter doodlopende lijnen en omheiningen verder doorgaan ontmoedigen.

Buitenplaats

Oplevering

Oplevering
De komende tijd zullen de plannen gepresenteerd in het Masterplan verder worden uitgewerkt. Houdt deze website in de gaten voor de actuele stand van zaken.
meer >>
naar boven