Het Scharnier

Het Scharnier
Het Scharnier
Het Scharnier is de creatieve kern van de locatie. Het Landakt gebouw KKN 16 speelt hier een belangrijke rol. Het hoofdgebouw KKN 21 voorziet in een congresruimte die multifunctioneel inzetbaar is. Het restaurant kan zich als onmoetingsplek voor de bewoners ontwikkelen, maar zal ook een trekker zijn voor mensen die een dag of langer naar de Veluwe gaan. Tijdelijk verblijven is ook mogelijk in het Scharnier, diverse onderkomens bieden hiervoor de mogelijkheid.

Masterplan

Uitsnedes in het landschap

Uitsnedes in het landschap

Uitsnedes in het landschap

meer >>

Kamp Koningsweg Noord

Kamp Koningsweg Noord
Kamp Koningsweg Noord
meer >>
naar boven